Menu
Obec Hozelec
ObecHozelec

VZN

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 §6 zák.369/1990 Zb.sa nepoužije. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhunariadenia.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

VZN č. 5/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci

BRN3C2AF482C9E4_002582.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 631,42 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 16. 11. 2022

Prílohy k VZN č. 4/2020 o poskytov.dotácie z rozp. obce

VZN_dotácie z rozpočtu_final_Prílohy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,91 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

BRN3C2AF482C9E4_003650.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,4 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce poberateľom dôchodkových dávok

BRN3C2AF482C9E4_003645.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 798,1 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 1/2021 o financovaní škôl a školských zariadení

BRN3C2AF482C9E4_004068.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,17 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

BRN3C2AF482C9E4_004601.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,29 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN dodatok č.1 nariadenia č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ

BRN3C2AF482C9E4_004805.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,61 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN č.4/2021 o určení spádovej materskej školy

BRN3C2AF482C9E4_005511.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,84 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN dodatok č.2 VZN č.9/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom

BRN3C2AF482C9E4_005714.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,8 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

BRN3C2AF482C9E4_005717.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1011,22 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 7/2021 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektr. služieb

BRN3C2AF482C9E4_005723.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,21 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 8/2021 o pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

BRN3C2AF482C9E4_005726.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 930,37 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 16. 11. 2022

Trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy

BRN3C2AF482C9E4_005733.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,06 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN č. 9/2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

BRN3C2AF482C9E4_005736.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 626,64 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č.1/2022 o financovaní škôl a školských zariadení

BRN3C2AF482C9E4_006511.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,09 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN č. 2/2022 o určení príspevku v materskej škole a v školskom zariadení

BRN3C2AF482C9E4_007187.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,71 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 16. 11. 2022
Zobrazené 21-36 z 36

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Voľby do NRSR 2023

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
takmer jasno 22 °C 8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 17/11 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 23/10 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 26/14 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Vít, Jolana

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:46

Môžete mať záujem