Menu
Obec Hozelec
ObecHozelec

Podmienky prijímania

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ

Podľa zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa definuje POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

Na základe tohto zákona uvádzame nasledovné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ Hozelec.

Zápis a prijímanie detí do materskej školy Hozelec

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok 2024/2025: 

 • 13. 5. 2024 – 18. 5. 2024 
 • v čase  od 13. 00 hod. do 16. 15 hod.
 • V budove MŠ Hozelec- /riaditeľňa/, prosíme prísť aj s dieťatkom
 • Rovnako v uvedenom termíne a čase je možnosť prehliadky MŠ 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke buď osobne , poštou na adresu materskej školy alebo emailom na adresu MŠ v stanovenom termíne /v prihláške vo všetkých prípadoch musia byť splnené všetky náležitosti, ako je podpis oboch zákonných zástupcov a povinný údaj o očkovaní/.

Žiadosť o prijatie  rodič obdrží buď od riaditeľky MŠ alebo si ju elektronicky stiahne, nakoľko je dostupná na webovom sídle MŠ-obce Hozelec/na stiahnutie.

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku /ak bolo vyhovené žiadostiam starších detí a umožňujú to kapacity materskej školy, personálne a materiálne podmienky.
 2. Dieťa nastupujúce do MŠ, MUSÍ mať osvojené základné sebaobslužné činnosti primerané veku/hygienické činnosti /odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní/ DODATOČNÉ ZISTENIE ICH NEZVLÁDANIA MôŽE BYŤ DOVODOM NA PRERUŠENIE DOCHÁDZKY/
 3. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 4. Prednostne sa prijímajú deti. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné /rok pred plnením školskej dochádzky/ a prednostne deti zo spádovej oblasti materskej školy.
 5. Prednostne sa prijímajú, ktoré majú podľa §59b ods.2 školského zákona, právo na prijatie /dieťa, ktoré dovŕši 4 roky so 31.augusta príslušného kalendárneho roka/
 6. Prijímajú sa deti podľa kritéria veku /ak bolo vyhovené žiadostiam starších detí./
 7. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ Hozelec /po splnení predchádzajúcich podmienok/
 8. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu.   O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

Žiadosť podáva a teda aj podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

UPOZORNENIE: Riaditeľka neprevezme žiadosť,  pokiaľ nebude obsahovať povinný údaj o očkovaní dieťaťa. 

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
takmer jasno 22 °C 8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 17/11 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 23/10 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 26/14 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Vít, Jolana

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:46

Môžete mať záujem