Aktuality

 • Návrh VZN
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Hozelec …
 • Seniori, pozor …
 • Pozvánka na zasadnutie OZ
   
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
 • Oznámenie
   
 • VV: oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania
   
 • Oznam: voľné pracovné miesto
  Obec Hozelec ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu „učiteľka v …
 • Verejná vyhláška
 • Verejná vyhláška
 • Uznesenie z OZ dňa 10.6.2022
   
 • Vyzývacie uznesenie
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  Voľby …
 • Voľby do orgánov samosprávy obcí
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  Voľby …
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade ODVOLÁVA ČAS …
 • POZVÁNKA na obecné zastupiteľstvo, kt. sa uskutoční dňa 10.06.2022 o 16.30hod.
 • Verejná vyhláška: ROZHODNUTIE
 • Verejná obchodná súťaž
  Obec Hozelec vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy …
 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečia vzniku požiaru
 • Verejná vyhláška: Rozhodnutie o vylúčení odkladného účinku odvolania voči stavebnému povoleniu
 • Záverečný účet Obce Hozelec za rok 2021
 • Pouličné zbery papiera
 • Výkup papiera a použitého kuchynského oleja
  Dátum: 24.5.2022 (utorok)  15.30 – 16.00 h.: pred Obecným úradom …
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022
 • VZN o určení príspevku v materskej škole a v školskom zariadení
 • Prerušenie distribúcie elektriny
  Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie …
 • Verejná vyhláška
  Upovedomenie o odvolaní voči stavebnému povoleniu
 • Komunálny odpad za rok 2021 – štatistický výkaz
 • Oznámenie o doručení písomnosti
  pre Tibora Pavligovského
 • Bezplatné dlhové poradenstvo
 • Oznámenie o doručení písomnosti
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.03.2022
   
 • Zápis detí do MŠ Hozelec pre šk. rok 2022/2023
  Milí rodičia, zápis nových detičiek do našej materskej školy sa …
 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • Orálna vakcinácia líšok proti besnote jarná kampaň 2022 – informácia
  Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch …
 • Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
  vo veci OKLIESNENIA a ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových …
 • VZN č.1/2022 o financovaní škôl a školských zariadení
 • Verejná vyhláška – stavebné povolenie
 • Verejná vyhláška – stavebné povolenie
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 22/23
 • Uznesenie zo dňa 13.marca 2022
 • Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
  Starosta obce Hozelec zvoláva zasadnutie Obecného zastupitelstva, ktoré sa uskutoční …
 • Prešovský kraj informuje: Užitočné informácie o konflikte na Ukrajine
  Odbor strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja nás požiadal o zverejnenie užitočných …
 • návrh VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení
 • Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
 • MUDr. Kovačová v Poprade informuje svojich pacientov
  OZNAM MUDr. Kovačová v Poprade informuje svojich pacientov, že terajšia …
 • Verejná vyhláška
  oznámenie o začatí stavebného konania
 • Verejná vyhláška
  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
 • Verejná vyhláška
  Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby.
 • Voľné pracovné miesto na spoločnom školskom úrade Veľký Slavkov
  Obec Veľký Slavkov   ponúka voľné pracovné miesto na spoločnom školskom …
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2021
Prejsť na začiatok