Menu
Obec Hozelec
ObecHozelec

VZN

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 §6 zák.369/1990 Zb.sa nepoužije. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhunariadenia.

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou Hozelec.

CCO_000072.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 20. 12. 2022

VZN o miestnych daniach na území obce Hozelec

CCO_000071.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 20. 12. 2022

VZN obce Hozelec o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Hozelec

CCO_000070.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 20. 12. 2022

VZN o určení výšky príspevku v MŠ a v školskom zariadení zriadených obcou Hozelec

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,74 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 29. 11. 2022

VZN o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad na území obce Hozelec - návrh

VZN_miestnypoplatok_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,92 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 29. 11. 2022

VZN obce Hozelec o miestnych daniach na území obce Hozelec - návrh

VZN_miestnedane_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,44 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 29. 11. 2022

VZN 3/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Hozelec č.1/2015 , ktorým sa vyhlásila záväzná časť ÚP obce Hozelec

CCO_000039.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,19 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 2. 11. 2022

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

BRN3C2AF482C9E4_002570.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 21. 2. 2023

VZN č. 1/2015

BRN3C2AF482C9E4_003215.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,67 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

BRN3C2AF482C9E4_001023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 772,43 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 4/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

BRN3C2AF482C9E4_001029.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,71 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 5/2019 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce

BRN3C2AF482C9E4_001033.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,98 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 6/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

BRN3C2AF482C9E4_001038.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,22 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach na území obce

BRN3C2AF482C9E4_001041.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,09 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 8/2019 o dani z nehnuteľností na území obce

BRN3C2AF482C9E4_001048.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,96 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 9/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce

BRN3C2AF482C9E4_001053.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ

BRN3C2AF482C9E4_001615.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,15 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN Dodatok č.1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou

BRN3C2AF482C9E4_001617.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,88 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 18. 8. 2022

VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

BRN3C2AF482C9E4_002570.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 3/2020 Obce Hozelec o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou

BRN3C2AF482C9E4_002587.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,71 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 16. 11. 2022
Zobrazené 1-20 z 36

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Voľby do NRSR 2023

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
takmer jasno 21 °C 8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 17/11 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 22/10 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 25/14 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Vít, Jolana

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:46

Môžete mať záujem