Aktuálne dianie v našej obci

Ochotnícke divadlo Vrbov

Otvoriť príspevok

Detská lekárka

Detská lekárka zo Šváboviec oznamuje, že dňa: 31.12.2018, 2.1. a 3.1. 2019 Nebude ordinovať. Zastupovať bude doktor Hajduk v Poprade .

Otvoriť príspevok

Povinná registrácia chovu ošípaných

Obec Hozelec, na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade upozorňuje chovateľov, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie...

Otvoriť príspevok

Privítanie sv. Mikuláša

Dňa 9.12.2018 o 15:00 sa na nádvorí pred obecným domom v Hozelci konalo vítanie sv. Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Mikuláš prišiel na nádvorie na koči. Všetkým deťom...

Otvoriť príspevok

Slávnostná prezentácia monografie obce Hozelec

Najväčšou tohtoročnou udalosťou obce bola slávnostná prezentácia monografie obce Hozelec, nad ktorou prevzal záštitu predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr....

Otvoriť príspevok

Kvapka krvi

Otvoriť príspevok

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosrpávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

Otvoriť príspevok

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Otvoriť príspevok

Oznam - zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)

Otvoriť príspevok

Mesic úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším usporiadala obec Hozelec v spolupráci s MS SČK Hozelec stretnutie dôchodcov. Stretnutie zahájil príhovorom starosta obce,...

Otvoriť príspevok

Stránky

Partneri obce

Poloha obce

Slovenská republika, okres Poprad