Úradná tabuľa

Ikona

Návrh VZN 682.91 KB 69 downloads

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Hozelec č.1/2015,...
Ikona

Seniori, pozor ... 375.45 KB 20 downloads

...
Ikona

Pozvánka na zasadnutie OZ 109.93 KB 27 downloads

  ...
Ikona

Oznámenie 186.37 KB 81 downloads

  ...
Ikona

Verejná vyhláška 2.23 MB 67 downloads

...
Ikona

Verejná vyhláška 2.05 MB 62 downloads

...
Ikona

Vyzývacie uznesenie 3.01 MB 87 downloads

...
Ikona

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 207.23 KB 49 downloads

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  Voľby do orgánov...
Ikona

Voľby do orgánov samosprávy obcí 189.28 KB 47 downloads

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  Voľby do orgánov...
Ikona

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 163.57 KB 13 downloads

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade ODVOLÁVA ČAS...
Ikona

Verejná vyhláška: ROZHODNUTIE 1.23 MB 72 downloads

...
Ikona

Verejná obchodná súťaž 551.99 KB 38 downloads

Obec Hozelec vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy...
Ikona

Pouličné zbery papiera 125.89 KB 25 downloads

...
Ikona

Výkup papiera a použitého kuchynského oleja 179.82 KB 12 downloads

Dátum: 24.5.2022 (utorok)  15.30 – 16.00 h.: pred Obecným úradom 16.05 –...
Ikona

Prerušenie distribúcie elektriny 138.29 KB 35 downloads

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie...
Ikona

Verejná vyhláška 1.12 MB 82 downloads

Upovedomenie o odvolaní voči stavebnému povoleniu ...
Ikona

Oznámenie o doručení písomnosti 137.20 KB 35 downloads

pre Tibora Pavligovského ...
Ikona

Bezplatné dlhové poradenstvo 204.53 KB 26 downloads

...
Ikona

Oznámenie o doručení písomnosti 136.83 KB 48 downloads

...
Ikona

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jarná kampaň 2022 - informácia 278.92 KB 19 downloads

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 04.04.2022...
Ikona

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov 496.75 KB 29 downloads

vo veci OKLIESNENIA a ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových...
Ikona

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 153.22 KB 63 downloads

Starosta obce Hozelec zvoláva zasadnutie Obecného zastupitelstva, ktoré sa uskutoční...
Ikona

Verejná vyhláška 337.26 KB 63 downloads

oznámenie o začatí stavebného konania ...
Ikona

Verejná vyhláška 388.91 KB 59 downloads

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania ...
Ikona

Verejná vyhláška 356.30 KB 60 downloads

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby. ...
Ikona

Oznam 142.16 KB 29 downloads

Ak došlo počas roka 2021 k zmenám vo vlastníctve nehnuteľnosti treba podať...
Ikona

Slovenská pošta - oznam 242.56 KB 57 downloads

...
Ikona

Informácia o možnosti očkovania do 15.1.2022 216.03 KB 32 downloads

Vážená pani starostka, starosta, Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa...
Ikona

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 175.71 KB 37 downloads

ktoré sa uskutoční 14. decembra 2021 o 16.30 hod. ...
Ikona

Pomoc obetiam trestných činov 4.70 MB 25 downloads

...
Ikona

Pomoc obetiam trestných činov 5.06 MB 16 downloads

...
Ikona

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 125.16 KB 44 downloads

20. októbra 2021 o 19.30 v prístavbe kultúrneho  domu v Hozelci ...
Ikona

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 119.19 KB 50 downloads

zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa júla 2021...
Ikona

Voľba hlavného kontrolóra 13.94 KB 40 downloads

...
Ikona

Pozvánka na OZ 31.00 KB 44 downloads

zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa júna 2021...
Ikona

Pomoc pre obete trestných činov je dostupná v Prešovskom kraji aj v novom detašovanom pracovisku na Okresnom úrade v Poprade 79.50 KB 21 downloads

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace v každom krajskom...
Ikona

PHSR 1.59 MB 76 downloads

...
Ikona

Schválený rozpočet 2021-2023 321.69 KB 55 downloads

...
Ikona

Žakovce - skládka odpadov Úsvit - VI. etapa NNO 848.17 KB 40 downloads

VŠEOBECNE ZRUZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE ...
Ikona

Kalendár triedeného zberu KO 2021 506.08 KB 156 downloads

Upozorňujeme na to, že tento harmonogram, môže byť upravovaný ešte v priebehu...
Ikona

Vývoz komunálneho odpadu 2021 286.83 KB 143 downloads

Upozorňujeme na to, že tento harmonogram, môže byť upravovaný ešte v priebehu...
Ikona

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 138.92 KB 38 downloads

...
Ikona

Rozpočet na roky 2021-2023 - NÁVRH 587.00 KB 48 downloads

...
Ikona

Oznam k testovaniu 157.95 KB 112 downloads

...
Ikona

RVPS - informačné letáky 1.06 MB 16 downloads

...
Ikona

Sčítanie domov a bytov 218.02 KB 23 downloads

Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021,...
Ikona

Onámenie o strategickom dokumente. 375.26 KB 97 downloads

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského...
Ikona

Hozelska kvapka krvi 128.55 KB 20 downloads

júla 2020 (v nedeľu) od 09:00 do 11.00 v sále kultúrneho domu v Hozelci ...
Ikona

Odpredaj pozemku 204.83 KB 35 downloads

...
Ikona

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 119.58 KB 122 downloads

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční...
Ikona

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 157.32 KB 21 downloads

od 26. mája 2020 od 10:00 ...
Ikona

Zápis detí do 1. ročníka 265.39 KB 20 downloads

21. a 22. apríl 2020 od 9.00 do 12.00 ...
Prejsť na začiatok