Úradná tabuľa

Ikona

Sčítanie domov a bytov 218.02 KB 2 downloads

Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021,...
Ikona

Onámenie o strategickom dokumente. 375.26 KB 72 downloads

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského...
Ikona

Hozelska kvapka krvi 128.55 KB 1 downloads

júla 2020 (v nedeľu) od 09:00 do 11.00 v sále kultúrneho domu v Hozelci ...
Ikona

Odpredaj pozemku 204.83 KB 8 downloads

...
Ikona

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 119.58 KB 96 downloads

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční...
Ikona

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 157.32 KB 0 downloads

od 26. mája 2020 od 10:00 ...
Ikona

Zápis detí do 1. ročníka 265.39 KB 4 downloads

21. a 22. apríl 2020 od 9.00 do 12.00 ...
Ikona

Verejná vyhláška 342.60 KB 74 downloads

Upovedomenie o odvolaní voči územnému rozhodnutiu ...
Ikona

Verejná vyhláška 330.24 KB 28 downloads

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho...
Ikona

Kalendár triedeného zberu KO 2020 222.33 KB 59 downloads

Upozorňujeme na to, že tento harmonogram, môže byť upravovaný ešte v priebehu...
Ikona

Schválený rozpočet 2020-2022 418.78 KB 18 downloads

...
Ikona

Návrh rozpočtu 2020-2022 418.50 KB 5 downloads

...
Ikona

Vývoz komunálneho odpadu 2020 237.33 KB 62 downloads

Upozorňujeme na to, že tento harmonogram, môže byť upravovaný ešte v priebehu...
Ikona

Rozhodnutie o inej územnej zmene 410.61 KB 21 downloads

...
Prejsť na začiatok