Úradná tabuľa

Ikona

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 119.19 KB 36 downloads

zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa júla 2021...
Ikona

Voľba hlavného kontrolóra 13.94 KB 23 downloads

...
Ikona

Pozvánka na OZ 31.00 KB 32 downloads

zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa júna 2021...
Ikona

Pomoc pre obete trestných činov je dostupná v Prešovskom kraji aj v novom detašovanom pracovisku na Okresnom úrade v Poprade 79.50 KB 7 downloads

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace v každom krajskom...
Ikona

PHSR 1.59 MB 50 downloads

...
Ikona

Schválený rozpočet 2021-2023 321.69 KB 27 downloads

...
Ikona

Žakovce - skládka odpadov Úsvit - VI. etapa NNO 848.17 KB 18 downloads

VŠEOBECNE ZRUZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE ...
Ikona

Kalendár triedeného zberu KO 2021 506.08 KB 116 downloads

Upozorňujeme na to, že tento harmonogram, môže byť upravovaný ešte v priebehu...
Ikona

Vývoz komunálneho odpadu 2021 286.83 KB 92 downloads

Upozorňujeme na to, že tento harmonogram, môže byť upravovaný ešte v priebehu...
Ikona

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 138.92 KB 19 downloads

...
Ikona

Rozpočet na roky 2021-2023 - NÁVRH 587.00 KB 25 downloads

...
Ikona

Oznam k testovaniu 157.95 KB 81 downloads

...
Ikona

RVPS - informačné letáky 1.06 MB 9 downloads

...
Ikona

Sčítanie domov a bytov 218.02 KB 5 downloads

Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021,...
Ikona

Onámenie o strategickom dokumente. 375.26 KB 82 downloads

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského...
Ikona

Hozelska kvapka krvi 128.55 KB 2 downloads

júla 2020 (v nedeľu) od 09:00 do 11.00 v sále kultúrneho domu v Hozelci ...
Ikona

Odpredaj pozemku 204.83 KB 16 downloads

...
Ikona

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 119.58 KB 103 downloads

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční...
Ikona

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 157.32 KB 1 downloads

od 26. mája 2020 od 10:00 ...
Ikona

Zápis detí do 1. ročníka 265.39 KB 5 downloads

21. a 22. apríl 2020 od 9.00 do 12.00 ...
Ikona

Verejná vyhláška 342.60 KB 80 downloads

Upovedomenie o odvolaní voči územnému rozhodnutiu ...
Ikona

Verejná vyhláška 330.24 KB 32 downloads

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho...
Ikona

Schválený rozpočet 2020-2022 418.78 KB 18 downloads

...
Ikona

Návrh rozpočtu 2020-2022 418.50 KB 5 downloads

...
Ikona

Rozhodnutie o inej územnej zmene 410.61 KB 24 downloads

...
Prejsť na začiatok