Projekty

Projekty vypracované:

 • Rozšírenie a rekonštrukcia domu smútku
 • Projekt dokončenia kanalizácie
 • Zateplenie škôlky
 • Pešia zóna Hozelec
 • Revitalizácia detského ihriska pri Materskej škôlke v Hozelci.
 • Detské ihrisko – Hozelec v areáli Materskej škôlky
 • Vybavenie inventáru kuchyne v kultúrnom dome obce Hozelec

Projekty zrealizované

 • Dotácia z Úradu vlády SR. na výstavbu multifunkčného ihriska.
  Získaná finančné prostriedky: 40 000 eur.
 • Protipovodňový vozík z Ministerstva vnútra SR, pre DHZ Hozelec.
  Získané finančné prostriedky: 16 000 eur.
 • Nové hasičské auto z Ministerstva vnútra SR, pre DHZ Hozelec.
  Získané finančné prostriedky: 125 000 eur.
Prejsť na začiatok