Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta obce

Jozef Pavligovský

Zástupca starostu

Poslanci obce

  • Eva Budzová
  • Ján Kuboši
  • Helena Maniková
  • Ján Príhoda
  • Mário Vyšňan

Partneri obce