Vývoz komunálneho odpadu 2021

Kalendár triedeného zberu KO 2021

Upozorňujeme na to, že tento harmonogram, môže byť upravovaný ešte v priebehu januára nakoľko rokovania medzi vedením spoločnosti Brantner Slovakia a OZV Naturpack ešte trvajú a frekvencie vývozov ešte neboli odsúhlasené, preto môže dôjsť ku ich korekcii.

Prejsť na začiatok