Informácia - Aktualizované - 6.1.2015

Obec Hozelec oznamuje, že oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie sa môže doručiť do 11.1.2016 v čase úradných hodín do 15.30 hod. potom do 24.00 hod. na t. č. 0911951574 p. Vojtičková.

Informácia - Aktualizované - 15.12.2015

Informácia o poštovej a elektronickej adrese Obce Hozelec na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 5. marca 2016.

Do okrskovej volebnej komisie v Obci Hozelec môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Obci Hozelec doručí politická strana alebo koalícia starostovi Obce Hozelec do 11.januára 2016 ( vrátane ) na poštovú adresu:

Obec Hozelec
059 11 Hozelec, Hlavná 58

alebo na elektronickú adresu:

hozelec.obec@gmail.com

Partneri obce