Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Pri tejto príležitosti obec Hozelec každoročne organizuje stretnutie, na ktoré pozýva všetkých seniorov a jubilantov. Starosta v príhovore vyjadril prítomným úctu a vďaku za všetko, čo vo svojom živote urobili pre obec, poprial im zdravie a spokojnosť do ďalších dní života. Stretnutie spestrilo vystúpenie hozeleckých dievčat a chlapcov. Súčasťou programu boli básne, vtipné scénky, hudobné vystúpenie a spevácke vystúpenie. Starosta s poslancami obecného zastupiteľstva osobne pogratulovali prítomným jubilantom a odovzdali im drobné vecné dary. Obecný úrad pripravil pohostenie pre všetkých prítomných seniorov našej obce.

Na záver všetkým jubilantom prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

Partneri obce