Minulý týždeň sa v Banskej Bystrici uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2018, ktorú každoročne organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci s tunajšou štátnou vedeckou knižnicou. Ocenenia si v šiestich kategóriách prevzali iniciátori vydania kníh z celého Slovenska, medzi ktorými mali významné zastúpenie Spišiaci (Hozelec, Stará Ľubovňa, Levoča a Kežmarok). V kategórii Knihy o obciach (monografické) prevzal ocenenie za druhé miesto starosta Hozelca Jozef Pavligovský. Spomínaná monografia nie je pre širšiu verejnosť neznámou, keďže jej vydanie v minulom roku vzbudilo značnú pozornosť predovšetkým publikovaním prvých informácií o objave pokladu z doby bronzovej v blízkosti Hozelca. Po vyhlásení výsledkov súťaže na obaloch knihy pribudli strieborné nálepky, dokumentujúce jej ocenenie v súťaži o Najkrajšiu knihu o Slovensku.

Prevzatie ocenenia starostom obce Jozefom Pavligovským
Prevzatie ocenenia starostom obce Jozefom Pavligovským
Prevzatie ocenenia starostom obce Jozefom Pavligovským

Partneri obce