Najväčšou tohtoročnou udalosťou obce bola slávnostná prezentácia monografie obce Hozelec, nad ktorou prevzal záštitu predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD. Kultúrny program bol vysoko hodnotení nielen občanmi, ale aj pozvanými hosťami. Na úvod zaspievali ľudové piesne hozelecké dievčatá v sprievode bratov Orolínovcov. Neoddeliteľnou súčasťou akcie bolo predstavenie jednotlivých častí monografie autormi a slávnostné odovzdanie prvých výtlačkov predsedovy PSK M. Majerskému a doc. M. Slivkovi z Katedry archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Nasledovalo hudobné predstavenie v podaní novej riaditeľky Materskej školy v Hozelci E. Tancošová a autogramiáda autorov. Bonusom bola prezentácia pokladu bronzových šperkov a vybraných nálezov z archeologického výskumu.
Sála kultúrneho domu bola zaplnená do posledného miesta.
Slávnostný príhovor starostu obce Hozelec Jozefa Pavligovského.
Vystúpenie Hozeleckých dievčat .
Pozvanie prijali aj ďalší starostovia z obce Gánovce, Kravany, Vernár, Švábovce.
Každý s autorov porozprával v krátkosti o svojej kapitole.
Slávnostné odovzdanie prvého výtlačku predsedovi PSK PaedDrMilanovi Majerskému PhD.
 O autogramiádu bol obrovský záujem z radov občanov Hozelca.
 O autogramiádu bol obrovský záujem z radov občanov Hozelca.
Každý si mohol pozrieť Hozelecký poklad šperkov.

Partneri obce