FB_IMG_1645625061321
IMG-20220502-WA0006
IMG-20220502-WA0016
IMG-20220504-WA0020
IMG-20220504-WA0048
IMG-20220510-WA0001
IMG-20220510-WA0028
OZNAM SEPTEMBER
previous arrow
next arrow

Školská jedáleň

Ako fungujeme 🙂

  1. PROSÍME rodičov, aby neprítomnosť dieťaťa v MŠ pre daný deň nahlásili telefonicky buď do ŠJ alebo priamo p.učiteľkám do 7:00 hod., v opačnom prípade rodič uhrádza poplatok za stravu, aj keď dieťa v MŠ nie je.
  2. Poplatky za stravu a „réžiu“ uhrádzajte v daný mesiac na číslo účtu: SK78 0200 0000 0016 6171 8153 /Výška poplatkov je kolónke „poplatky“/
  3. V septembri „NOVÉ DETI“ sa uhrádzajú dve platby naraz – za mesiac september aj október- 65, 60 €
  4. VŠETCI OSTATNÍ UHRÁDZAJÚ K SEPTEMBRU  sumu 32, 80 € /30, 80€ strava a 2€ réžia/
  5. K platbe dostanete aj variabilný symbol, ktorý je potrebné spolu s menom dieťaťa uviesť do poznámky.
  6. Na začiatku šk.  roka rodič vyplní zápisný lístok /poskytne učiteľka/.
  7.  Ak je dieťa alergik, alebo má nejaké zdravotné problémy, výnimky v strave je možné realizovať len s doložením lekárskeho potvrdenia.
  8. PITNÝ REŽIM  zabezpečuje MŠ, deti si do škôlky nenosia vlastné nápoje, ani jedlo.
Prejsť na začiatok