Dňa 9.12.2018 o 15:00 sa na nádvorí pred obecným domom v Hozelci konalo vítanie sv. Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Mikuláš prišiel na nádvorie na koči. Všetkým deťom priniesol balíčky, no najprv si ich museli zaslúžiť. Deti s Materskej školy v Hozelci pripravili uvítanie ako sa patrí. Zaspievali a zatancovali rôzne pesničky, začo boli odmenené balíčkami. Všetky deti postupne dostali balíčky od pomocníkov Mikuláša. Aj dospelý si mohli vychutnať vianočnú atmosféru.
Príchod sv. Mikuláša na koči.
Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Akcia sa tešila veľkému záujmu.
Vystúpenie detí MŠ. V Hozelci.
Rozdávanie balíčkov.
Pre ľudí bolo pripravené občerstvenie v podobe koláča.
V zime sa ľudia mohli zohriať aj vínkom.

Partneri obce