Starosta Obce Hozelec

R u š í

Obecné zastupiteľstvo v Hozelci, ktoré sa malo uskutočniť dňa 29.1.2016 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu z dôvodu ospravedlnenia sa väčšiny poslancov.

Jozef Pavligovský
starosta obce

Partneri obce