V poslednú fašiangovú sobotu 10.02.2018, Klub dôchodcov obnovil v našej obci zvyky fašiangových sprievodov. Fašiangové masky v sprievode boli tradičné ako richtár, cigánka, jazdec, prespanka či stará baba, ktorých sprevádzal harmonikár . Účastníci sprievodu, ktorí tvorili všetky vekové skupiny si zaspievali, zatancovali a zavinšovali občanom obce. Za odmenu dostali slaninku, klobásky a do košíka sladkosti, vajíčka či peniaze. Za tieto dary si potom účastníci sprievodu spravili hostinu, na ktorú im členky klubu napiekli chutné pampúšiky . Na stretnutie po sprievode im prišiel aj osobne poďakovať starosta obce za obnovenie tejto tradície.

Pred dlhým pôstom pred Veľkou nocou sa zvykne ešte „pochovávať basa „ a aj tento zvyk plánujú naši dôchodcovia zaradiť do programu budúcoročnej oslavy, na ktorú sa už tešia a veria, že týmto opäť obnovia fašiangové tradície v našej obci.

Klub dôchodcov obce Hozelec

Partneri obce