Najkrajším nálezom z výskumu v polohe Hozelec-Dubina z roku 2018, ktorý realizovalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je nepochybne poklad bronzových šperkov. Napriek tomu, že bol nájdený v bezprostrednej blízkosti severného konca valu, nemal k tomuto opevneniu sledovateľný stratigrafický vzťah. Depot pozostáva z bronzových špirálok, siedmych plechových lievikovitých záveskov, štyroch puklíc a zápony. Menšie predmety mohli byť uložené v koženom obale zdobenom puklicami. Medzi puklicami a ostatnými predmetmi sa totiž nachádzali väčšie fragmenty kože, a práve prítomnosť organického materiálu robí tento nález výnimočným. Rozklad organického materiálu naznačovala aj tmavo sfarbená pôda v bezprostrednom okolí šperkov. Vo vnútri lievikovitých záveskov a väčšiny špirálok sa zachovali tenké kožené remienky, na ktorých boli šperky navlečené. Na Slovensku patria nálezy kože z bronzovej doby k extrémne zriedkavým nálezom. Jej fragmenty obsahoval napríklad depot z hradiska lužickej kultúry z polohy Ilija- – Sitno v okrese Banská Štiavnica, alebo puzdro z bravčovej kože, nájdené v hrobe nitrianskej kultúry č. 328 v Ludaniciach- – Mýtnej Novej Vsi. Preto ide o unikátny nález z obce Hozelec, ktorý je výnimočný nielen na Slovensku.
Galéria: 
Poklad nájdený bezprostredne po objavení. Foto: M. Hudák
Poklad počas konzervovaní v Technickom múzeu v Brne. Foto: M. Hložek

Partneri obce