So súhlasom zriaďovateľa oznamujeme, že v čase od 16. júla - 31. augusta 2018 bude prevádzka v materskej škole p r e r u š e n á .

Nástup do MŠ bude v pondelok 3. septembra 2018.

Príloha dokumenty: 

Partneri obce