Utorkové popoludnie 5. 11. 2019 sa v kultúrnom dome v Hozelci zišli deti z materskej školy, rodičia, občania našej obce, ale predovšetkým pozvaní hostia, ktorí sa veľkou mierou podieľali na zrekonštruovaní cesty na Hlavnej ulici. Iba pripomíname, že išlo o rekonštrukciu úseku viac ako jedného kilometra, na ktorú krajská samospráva vyčlenila takmer 200 000 eur. Poďakovanie v podaní pána starostu Jozefa Pavligovského, príhovor predsedu Prešovského samosprávneho kraja pána Milana Majerského a symbolické preteky detí na motorkách, boli hlavnými bodmi slávnostného stretnutia. Predseda PSK neodmietol dekorovať deti medailami, za čo sa mu patrične poďakovali kvetmi a darom po slávnostnom prestrihnutí pásky na zrekonštruovanej ceste. Počasie nám síce neprialo, ale predsa sme dokázali spojiť sily a spoločne poďakovať za dobrú vec, ktorá je pre rozvoj našej obce veľmi dôležitá. V závere sa nie len pozvaní hostia, ale každý kto prijal pozvanie na túto udalosť, mohol ponúknuť malým občerstvením.

Partneri obce