Prezident OFK:

Ing. Štefan Rakoci

Výkonný výbor:

  • František Jochman ml.
  • Stanislav Zummer
  • Martin Kister
  • Patrik Príhoda
  • Ján Príhoda st.

Revízna komisia:

  • Ján Krajňák
  • Jakub Chorovský
  • Tomáš Peňáz

Rozpis zápasov - Jar 2017

Podtatranský futbalový zväz

Partneri obce