Ukladanie odvodňovacej rúry na futbalovom ihrisku.
Nakladanie štrku na zasypanie odvodňovacej rúry.
S prácami pomáhali dobrovoľníci z obce.
Príprava občerstvenia pre brigádnikov.
Po práci chutí najlepšie.

Partneri obce