previous arrow
next arrow
Slider

Kalendár

V Školskom roku 2019/2020 plánujeme:

September:

 • „Celoškolské rodičovské združenie“
 • „Otvorená hodina „Helen Doron“ – anglické popoludnie
 • „Už letí“ – šarkaniáda v okolí MŠ
 • „Starostlivé ruky“ – Exkurzie za povolaniami

Október:

 • „60. výročie MŠ“ – v rámci mesiaca úcty k straším – spoločný program
 • „Sadenie stromu prianí na ŠD v spolupráci s klubom dôchodcov“
 • „Turistická vychádzka“ – zber prírodného materiálu (gaštany, šípky, listy) na dostupných miestach s využitím vo výchovno-vzdelávacích aktivitách,
 • „Deň jabĺčka“ triedna-školská akcia, využitie jabĺk na rôzne spôsoby, ochutnávka, – prinesené dobroty z domu (výživa, koláčiky, kompóty, šťava, džúsy…).
 • „Výstava ovocia a zeleniny v obci“ – návšteva výstavy a prezentácia našich výrobkov.
 • „Tlačenie kapusty“ – divadielko a interaktívna spolupráca

November:

 • „Divadlo“ – podľa ponuky
 • „4. november: Deň materských škôl na Slovensku“
 • „Legovňa“ – spolupráca vo dvojici pri konštrukčných činnostiach
 • „Zúbková víla“ – dopoludnie a aktivity s dentálnou hygieničkou

December:

 • „Mikulášska nádielka“ – v spolupráci s OÚ vystúpením detí.
 • „Malí pekári“ – pečenie a zdobenie medovníkov.
 • „Deti pomáhajú“ – spoločne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
 • „Vianočná pošta“ – prekvapenie v obálke.
 • „Zázraky Vianoc“ – vianočné vystúpenie detí.
 • „Stromček prianí“ – zdobenie stromčeka na ŠD v spolupráci s rodičmi.

Január:

 • „Zimná olympiáda“ – hry so snehom a na snehu – sánkovanie, kĺzanie, psie zápravy stavanie snehuliakov, hokejový zápas
 • „Lyžiarske hry“ – oboznamovanie s lyžovaním
 • „Tvorivá zima“ – snehuliakovo na ŠD

Február:

 • „Detský ples“ – spolu s rodičmi a deťmi
 • „Farebný týždeň“ – týždeň detí každý v inej farbe, maľovanie do snehu
 • „Po stopách zvieratiek“ – tarostlivosť o zvieratká v zime, zimná turistická vychádzka

Marec:

 • „Za bránami knižnice“ – návšteva mestskej knižnice v Poprade (Hviezdičky)
 • „Kniha pre všetkých“ – výstavka deťmi vytvorených kníh
 • „Rozprávková noc v škôlke“
 • „Čítajú nám hostia“ – čítanie rozprávok pred spaním pozvanými hosťami /rodičia, starí rodičia, p. učiteľky v prezlečení/

Apríl:

 • „Veľkonočná šibačka“ – priblížiť deťom príchod veľkonočných sviatkov, veľkonočných zvykov, zhotovenie rôznych výrobkov – maľovanie vajíčok, zajacov a barančekov, dramatizácia a imitácia „Veľkej noci“
 • „Divadlo spod Spišského hradu“ / môže sa uskutočniť aj v iný termín/
 • „Deň Zeme“ – ekohry v prírode a na ŠD
 • „Módne doobedie“ – fotenie detí
 • „Brigáda rodičov a pracovníkov MŠ“ – na školskom dvore

Máj:

 • „Chvíľa pre mamu“ – vystúpenie detí pre mamičky
 • „Májová zábava“ – stavanie mája na školskom dvore,
 • „Budem škôlkar“ – zápis do MŠ pre školský rok 2020/2021
 • „Deň mlieka“ – tvorivé aktivity
 • Dopravné ihrisko – návšteva v ZŠ Komenského Poprad

Jún:

 • „Všetko pre deti“ – pri príležitosti MDD uskutočniť pre deti veselý, záhadný týždeň (súťaživé aktivity, pirátsky deň, školský výlet),
 • „Po stopách exotických zvieratiek“
 • „Voda ako dar“ – s vodou, o vode a pri vode, tvorivé aktivity
 • „Rozlúčková“ – rozlúčka kamarátov a  zamestnancov MŠ s predškolákmi, program predškolákov, stretnutie s rodičmi, spoločná opekačka v spolupráci s radou školy.
 • „Bazénikovo“ – dopoludňajšie aktivity v bazénoch

Aktivity a akcie v jednotlivých mesiacoch sa budú priebežne dopĺňať podľa aktuálneho diania, možností a ponúk.

Prejsť na začiatok