FB_IMG_1645625061321
IMG-20220502-WA0006
IMG-20220502-WA0016
IMG-20220504-WA0020
IMG-20220504-WA0048
IMG-20220510-WA0001
IMG-20220510-WA0028
leto oznam
previous arrow
next arrow

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

  • Realizuje sa v súlade s § 57 o zákona č. 138/2019 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • V súčasnosti je platnosti plán AV, ktorý bol upravený podľa novely zákona 414/2022 Z. z., ktorý dopĺňa zákon 138/2019 Z. z. a je v platnosti od 2. 2. 2022
  • Cieľom je podľa potrieb zriaďovateľa a materskej školy udržiavanie a obnovenie profesijných kompetencií, získavanie nových vedomostí o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii, tiež získaní nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Poskytovateľ: Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec

Odborný garant:  Mgr. Petra Comisso

Miera súhlasu  a spokojnosti so vzdelávaním podľa škály 5-1. 

  1. „Počítaj, meraj, hravo a s pohybom“ lektorka -Bc.Romana Regitková. Hodnotenie vzdelávania realizovaného 30. 03. 2022 farba žltá na škále 5-1.

5

4

3

2

1

úplne súhlasím

súhlasím

nedokážem plne zhodnotiť

nesúhlasím

úplne nesúhlasím

Vzdelávanie splnilo moje očakávania na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené  4-5

Na vzdelávaní som sa cítil dobre– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 4-5

Program splnil to, čo bolo sľúbené– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 4-5

Lektor bol veľmi dobre pripravený– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5

Boli poučné príklady z praxena stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5 

Mali sme k dispozícii podporné materiály– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 3-5

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 4-5

Prejsť na začiatok