3_hozelec_MS
DSC_0948
136682223_1085678835230844_9063117394867575463_o
20210324_104410
FB_IMG_1617955494277
FB_IMG_1617955509149
previous arrow
next arrow

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

  • Realizuje sa v súlade s § 57 o zákona č. 138/2019 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Cieľom je podľa potrieb zriaďovateľa a materskej školy udržiavanie a obnovenie profesijných kompetencií, získavanie nových vedomostí o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii, tiež získaní nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Poskytovateľ: Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec

Odborný garant:  Mgr. Petra Comisso

Miera súhlasu  a spokojnosti so vzdelávaním podľa škály 5-1. „Zabezpečovanie prvej pomoci detí pre potreby MŠ“, lektor: Mgr. František Majerský- 1 hod. vzdelávania

Červenou farbou sú zazznamenané hodnotenia aktualizačného vzdelávaniaRozvoj reči dieťaťa v MŠ“. Lektorka:Mgr. Jana ZavadilováŠkolský logopéd  – 4 hod. vzdelávania.

Dávame na vedomie, že aktualizačné vzdelávania vzhľadom na pandemickú situáciu neboli plnené podľa plánu, ale realizované podľa možností a usmernení CPPPaP Poprad. bsolvoval všetci pedagogickí zamestnanci.

5

4

3

2

1

úplne súhlasím

súhlasím

nedokážem plne zhodnotiť

nesúhlasím

úplne nesúhlasím

Vzdelávanie splnilo moje očakávania na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.     „5“.

Na vzdelávaní som sa cítil dobre– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.  „5“.

Program splnil to, čo bolo sľúbené– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené5„.  „5“.

Lektor bol veľmi dobre pripravený– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené5„.  „5“.

Boli poučné príklady z praxena stupnici všetkými zamestnancami hodnotené            5„.  „5“.

Mali sme k dispozícii podporné materiály– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené5„. „5“.

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené5„. „5“.

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené5„. „5“.  

Prejsť na začiatok