Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

  • Realizuje sa v súlade s § 57 o zákona č. 138/2019 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Cieľom je podľa potrieb zriaďovateľa a materskej školy udržiavanie a obnovenie profesijných kompetencií, získavanie nových vedomostí o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii, tiež získaní nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Poskytovateľ: Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec

Odborný garant:  Mgr. Petra Comisso

Miera súhlasu  a spokojnosti so vzdelávaním podľa škály 5-1. „Zabezpečovanie prvej pomoci detí pre potreby MŠ“, lektor: Mgr. František Majerský

Absolvovali všetci pedagogickí zamestnanci.

5

4

3

2

1

úplne súhlasím

súhlasím

nedokážem plne zhodnotiť

nesúhlasím

úplne nesúhlasím

Vzdelávanie splnilo moje očakávania – na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Na vzdelávaní som sa cítil dobre– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Program splnil to, čo bolo sľúbené– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Lektor bol veľmi dobre pripravený– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Boli poučné príklady z praxe– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Mali sme k dispozícii podporné materiály– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe– na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.

Prejsť na začiatok