3_hozelec_MS
DSC_0948
136682223_1085678835230844_9063117394867575463_o
20210324_104410
FB_IMG_1617955494277
FB_IMG_1617955509149
previous arrow
next arrow

Aktualizačné vzdelávanie

  • Realizuje sa v súlade s § 57 o zákona č. 138/2019 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Cieľom je podľa potrieb zriaďovateľa a materskej školy udržiavanie a obnovenie profesijných kompetencií, získavanie nových vedomostí o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii, tiež získaní nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

PLÁN AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Poskytovateľ: Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec

Odborný garant:  Mgr. Petra Comisso

Ciele aktualizačného vzdelávania:

1.Zdokonalenie a získavanie vedomostí v oblasti prvej pomoci deťom, prehĺbiť poznatky o správnom reagovaní v kritických situáciách

2.Odborné diskutovať, získať prehľad o zdokonaľovaní pedagogických zručností v oblasti logopédie

  1. Odborne diskutovať, analyzovať problémové situácie vychádzajúce z praxe, podľa aktuálnych potrieb zameraných na šk. rok 2020/2021


Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Lektor

Plánovaný termín realizácie

Rozsah/forma vzdelávania

1.

Aktualizačné

MŠ Hozelec

Zabezpečovanie prvej pomoci detí pre potreby MŠ

Mgr. František Majerský

Október 2020

1 hodina prezenčne

2.

Aktualizačné

MŠ Hozelec

Odborný seminár s psychologićkou

CPPPaP /téma aktuálnej potreby/

Mgr. Zuzana Pitoňáková

Marec 2021

presunuté na august 2021

2 hodiny prezenčne

3.

Aktualizačné

MŠ Hozelec

Odborný seminár s psychologićkou

CPPPaP /téma aktuálnej potreby/

Mgr. Jana Zavadilová

Apríl 2021

presunuté na august 2021

2 hodiny prezenčne

Prejsť na začiatok