FB_IMG_1645625061321
IMG-20220502-WA0006
IMG-20220502-WA0016
IMG-20220504-WA0020
IMG-20220504-WA0048
IMG-20220510-WA0001
IMG-20220510-WA0028
OZNAM SEPTEMBER
previous arrow
next arrow

Aktualizačné vzdelávanie

  • Realizuje sa v súlade s § 57 o zákona č. 138/2019 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Od 2.2.2022 nastáva zmena plánu AV, určená novelou zákona 414/2022, ktorá dopĺňa zákon 138/2019 Z. z.
  • Cieľom je podľa potrieb zriaďovateľa a materskej školy udržiavanie a obnovenie profesijných kompetencií, získavanie nových vedomostí o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii, tiež získaní nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

PLÁN AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Poskytovateľ: Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec

Odborný garant:  Mgr. Petra Comisso

Ciele aktualizačného vzdelávania:

1.Zdokonalenie a získavanie vedomostí v oblasti prvej pomoci deťom, prehĺbiť poznatky o správnom reagovaní v kritických situáciách

2.Odborné diskutovať, získať prehľad o zdokonaľovaní pedagogických zručností v oblasti logopédie

  1. Odborne diskutovať, analyzovať problémové situácie vychádzajúce z praxe, podľa aktuálnych potrieb zameraných na šk. rok 2021/2022


Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov

Lektor

Plánovaný termín realizácie

Rozsah/forma vzdelávania

1.

Aktualizačné

MŠ Hozelec

-Počítaj, meraj hravo a s pohybom

-Implementácia poznatkov zo vzdelávaní do praxe

Bc. Romana

Regitková

Mgr. Monika Budayová


Marec 2022

Apríl 2022

1/1 hodina prezenčne

2.

Aktualizačné

MŠ Hozelec

Hudobno-pohybová príprava v MŠ

„Spolu v pohybe“

Mgr. Art. Adriána Rusnáková

október 2021

až jún 2022

7 hodín prezenčne

3.

Aktualizačné

MŠ Hozelec

Odborný seminár s logopédkou

CPPPaP /téma aktuálnej potreby/

Mgr. Jana Zavadilová

august 2022

1 hodina prezenčne

Prejsť na začiatok