Klub dôchodcov

Klub dôchodcov vznikol v apríli 2016, predsedom klubu je Viktor Hiľovský. K 25.4. 2016 mal 27 členov.

Prejsť na začiatok