Červený kríž

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Hozelci je základnou organizáciou.

Národnej spoločnosti Slovenský Červený kríž a je zaregistrovaný na ÚzS SČK Poprad.

Má dlhoročnú tradíciu a je jednou z najstarších dobrovoľných organizácií. Jeho činnosť je zameraná na poskytovanie humanitárnej pomoci, výučba poskytovania prvej pomoci, pomoc v sociálnej oblasti, bezpríspevkové darcovstvo krvi, ale aj organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí v obci.

Vo svojej činnosti sa riadime zákonom o Slovenskom Červenom kríži, Stanovami NS SČK a Princípmi Hnutia Červeného kríža.

Členovia výboru MS SČK v Hozelci

Predseda

Mgr. Hoozová Lýdia telefón/mobil 0910 960 804

Podpredseda

Rákociová Mária

Tajomník

Mgr. Filičková Janette telefón/mobil 0904 018 866

Pokladník

Krajniaková Anna

Hospodár

Bc. Kocúrová Mária

Revízor

Maníková Helena
Mgr. Rákociová Andrea
Mgr. Hiľovský Róbert

Člen výboru

Janačková Katarína
Korenková Mária
Budzová Silvia
Budzová Eva
Krajniaková Iveta

Plán práce

 • September:
  • Výborová schôdza
  • Odber krvi
 • Október:
  • Výborová schôdza
  • Akcia pre starších „Mesiac úcty k starším“
 • November:
  • Výborová schôdza
 • December:
  • Príprava Vianoc
Prejsť na začiatok