Výstavba protipovodňovej hrádze Hozeleckého potoka pri futbalovom ihrisku.
Výstavba protipovodňovej hrádze Hozeleckého potoka pri futbalovom ihrisku.
Výstavba protipovodňovej hrádze Hozeleckého potoka pri futbalovom ihrisku.
Výstavba protipovodňovej hrádze Hozeleckého potoka pri futbalovom ihrisku.
Výstavba protipovodňovej hrádze Hozeleckého potoka pri futbalovom ihrisku.
Výstavba protipovodňovej hrádze Hozeleckého potoka pri futbalovom ihrisku.

Partneri obce