Dňa 9. 12. 2017 sa v kultúrnom dome na Hozelci uskutočnilo podujatie s názvom ,,Mikulášska kapustnica“. Na začiatku vystúpili deti z Materskej školy, ktoré si pripravili program pre Mikuláša. Mikuláš pochválil všetky deti za prekrásne vystúpenie, ktoré si preňho pripravili a začal rozdávaním mikulášskych balíčkov. Odovzdaná bola aj finančná hotovosť od firmy, ktorá sa rozhodla pomôcť rodine Krajňákovej pre ich syna. Následne vystúpila detská folklórna skupina Goralik s pásmom vianočných kolied. Program pokračoval vystúpením Hozelských dievčat a hudobného zoskupenia bratov Orolínovcov. Pre návštevníkov podujatia bolo pripravené občerstvenie v podobe chutnej kapustnice. Zároveň si mohli kúpiť langoše, ktoré pripravili naše šikovné dôchodkyne, poprípade sa občerstviť vareným vínkom. Celá akcia bola zavŕšená rozsvietením vianočného stromčeka.
Vystúpenie detí z Materskej školy
Vystúpenie detí z Materskej školy
Vystúpenie detí z Materskej školy
Plná sála v Kultúrnom dome v Hozelci
Vystúpenie detí z Materskej školy
Mikuláš pozorne sledoval vystúpenie detí
Vystúpenie detí z Materskej školy
Odovzdanie finančnej hotovosti rodine Tobiáša Krajňáka
Rozdávanie mikulášskych balíčkov deťom
Rozdávanie mikulášskych balíčkov deťom
Vystúpenie detskej folklórnej skupiny Goralík
Vystúpenie detskej folklórnej skupiny Goralík
Vystúpenie Hozelských dievčat a bratov Orolínovcov
Vystúpenie Hozelských dievčat a bratov Orolínovcov
Vystúpenie detí z Materskej školy
Rozdávanie mikulášskych balíčkov deťom
Príprava chutných langošov našimi šikovnými dôchodkyňami

Partneri obce