Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším usporiadala obec Hozelec v spolupráci s MS SČK Hozelec stretnutie dôchodcov. Stretnutie zahájil príhovorom starosta obce, nasledovalo vystúpenie tanečnej skupiny Maja zo Svitu a voľná zábava. Organizátor zabezpečil občerstvenie v podobe hlavného jedla, kávy a koláčika. Jubilanti boli obdarovaní pekným darčekom.
Stretnutie dôchodcov pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším.
Akcia bola spestrená tanečným vystúpením.
Spoločná fotografia s jubilantmi.
Slávnostný prípitok pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším.
Príhovory pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším.

Partneri obce