V sobotu 20. júla sa na miestnom multifunkčnom ihrisku odohral 4. ročník žiackeho futbalového turnaja Memoriál Mareka Rigdu. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev žiakov, poradie bolo nasledovné: 6. miesto obsadilo družstvo z Hôrky, na 5. mieste sa umiestnili žiaci zo Stráží, 4. miesto získalo družstvo z Gánoviec, na 3. mieste sa umiestnili žiaci zo Spišského Bystrého, 2. miesto obsadili domáci Hozelčania, víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Spišského Štvrtka. Cenu pre najlepšieho strelca získal Jozef Lacko z Gánoviec (11 gólov), najlepším brankárom sa stal Matej Rigda z Hozelca. Súčasne sa na futbalovom ihrisku odohral priateľský zápas starých pánov z Hozelca a starých pánov z Hrabušíc.
Nástup družstiev pred zahájením turnaja.
Príhovor starostu obce J. Pavligovského.
Priateľský futbalový zápas medzi starými pánmi z Hozelca a Hrabušíc.
Zápas medzi domácim družstvom z Hozelca a družstvom zo Spišského Štvrtka.
Zápas medzi domácim družstvom z Hozelca a družstvom zo Spišského Štvrtka.
Odovzdávanie cien – družstvo zo Spišského Bystrého.
Odovzdávanie cien – družstvo z Hozelca.
Odovzdávanie cien – družstvo z Hozelca.
Víťaz turnaja – družstvo žiakov zo Spišského Štvrtka.
Odovzdávanie ceny pre najlepšieho strelca.
Odovzdávanie ceny pre najlepšieho strelca.
Putovný pohár získalo družstvo zo Spišského Štvrtka.
Spoločná fotografia ocenených žiakov.

Partneri obce