V Školskom roku 2019/2020 plánujeme:

September:

 • „Celoškolské rodičovské združenie“
 • „Otvorená hodina „Helen Doron“ – anglické popoludnie
 • „Už letí“ - šarkaniáda v okolí MŠ
 • „Starostlivé ruky“ - Exkurzie za povolaniami

Október:

 • „60. výročie MŠ“ - v rámci mesiaca úcty k straším - spoločný program
 • „Sadenie stromu prianí na ŠD v spolupráci s klubom dôchodcov“
 • „Turistická vychádzka“ - zber prírodného materiálu (gaštany, šípky, listy) na dostupných miestach s využitím vo výchovno-vzdelávacích aktivitách,
 • „Deň jabĺčka“ triedna-školská akcia, využitie jabĺk na rôzne spôsoby, ochutnávka, – prinesené dobroty z domu (výživa, koláčiky, kompóty, šťava, džúsy...).
 • „Výstava ovocia a zeleniny v obci“ - návšteva výstavy a prezentácia našich výrobkov.
 • „Tlačenie kapusty“ - divadielko a interaktívna spolupráca

November:

 • „Divadlo“ - podľa ponuky
 • „4. november: Deň materských škôl na Slovensku“
 • „Legovňa“ - spolupráca vo dvojici pri konštrukčných činnostiach
 • „Zúbková víla“ - dopoludnie a aktivity s dentálnou hygieničkou

December:

 • „Mikulášska nádielka“ - v spolupráci s OÚ vystúpením detí.
 • „Malí pekári“ - pečenie a zdobenie medovníkov.
 • „Deti pomáhajú“ - spoločne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
 • „Vianočná pošta“ - prekvapenie v obálke.
 • „Zázraky Vianoc“ - vianočné vystúpenie detí.
 • „Stromček prianí“ - zdobenie stromčeka na ŠD v spolupráci s rodičmi.

Január:

 • „Zimná olympiáda“ - hry so snehom a na snehu - sánkovanie, kĺzanie, psie zápravy stavanie snehuliakov, hokejový zápas
 • „Lyžiarske hry“ - oboznamovanie s lyžovaním
 • „Tvorivá zima“ - snehuliakovo na ŠD

Február:

 • „Detský ples“ - spolu s rodičmi a deťmi
 • „Farebný týždeň“ - týždeň detí každý v inej farbe, maľovanie do snehu
 • „Po stopách zvieratiek“ - tarostlivosť o zvieratká v zime, zimná turistická vychádzka

Marec:

 • „Za bránami knižnice“ - návšteva mestskej knižnice v Poprade (Hviezdičky)
 • „Kniha pre všetkých“ - výstavka deťmi vytvorených kníh
 • „Rozprávková noc v škôlke“
 • „Čítajú nám hostia“ - čítanie rozprávok pred spaním pozvanými hosťami /rodičia, starí rodičia, p. učiteľky v prezlečení/

Apríl:

 • „Veľkonočná šibačka“ - priblížiť deťom príchod veľkonočných sviatkov, veľkonočných zvykov, zhotovenie rôznych výrobkov - maľovanie vajíčok, zajacov a barančekov, dramatizácia a imitácia „Veľkej noci“
 • „Divadlo spod Spišského hradu“ / môže sa uskutočniť aj v iný termín/
 • „Deň Zeme“ - ekohry v prírode a na ŠD
 • „Módne doobedie“ - fotenie detí
 • „Brigáda rodičov a pracovníkov MŠ“ - na školskom dvore

Máj:

 • „Chvíľa pre mamu“ - vystúpenie detí pre mamičky
 • „Májová zábava“ - stavanie mája na školskom dvore,
 • „Budem škôlkar“ - zápis do MŠ pre školský rok 2020/2021
 • „Deň mlieka“ - tvorivé aktivity
 • Dopravné ihrisko - návšteva v ZŠ Komenského Poprad

Jún:

 • „Všetko pre deti“ - pri príležitosti MDD uskutočniť pre deti veselý, záhadný týždeň (súťaživé aktivity, pirátsky deň, školský výlet),
 • „Po stopách exotických zvieratiek“
 • „Voda ako dar“ – s vodou, o vode a pri vode, tvorivé aktivity
 • „Rozlúčková“ - rozlúčka kamarátov a  zamestnancov MŠ s predškolákmi, program predškolákov, stretnutie s rodičmi, spoločná opekačka v spolupráci s radou školy.
 • „Bazénikovo“ - dopoludňajšie aktivity v bazénoch

Aktivity a akcie v jednotlivých mesiacoch sa budú priebežne dopĺňať podľa aktuálneho diania, možností a ponúk.

Partneri obce