Materská škola Hozelec

„Hrou k poznávaniu“

Oznam

Od 01. 09. 2019 vstupuje do platnosti novela zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách a tým sa menia podmienky stravovania pre deti v materskej škole. Podľa zákona č. 544/...

Otvoriť príspevok

Prevádzka materskej školy

Milí rodičia, prajeme všetkým krásny zvyšok prázdnin. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom školskom roku 2019/2020. Prevádzka materskej školy začne v pondelok...

Otvoriť príspevok

Zápis detí do materskej školy v Hozelci

Otvoriť príspevok

Oznam - prevádzka materskej školy

Školský rok 2018/19 začína 3. septembra 2018 t.j. v pondelok. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.45 do 16.00 hod. Potreby dieťaťa na daný školský...

Otvoriť príspevok

Oznam - prerušená prevádzka materskej školy

So súhlasom zriaďovateľa oznamujeme, že v čase od 16. júla - 31. augusta 2018 bude prevádzka v materskej škole p r e r u š e n á . Nástup do MŠ bude v pondelok 3....

Otvoriť príspevok

Partneri obce