Jozef Pavligovský
Starosta obce

tel. : 0905 410 155
e-mail : hozelec.obec@gmail.com

Ľuboslava Vojtičková
Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

tel. : 052/77 31 400
tel. : 0911 411 727

Iveta Mrkvicová
Ekonómka obce

tel. : 052/77 31 400
tel. : 0911 894 928

Mgr. Petra Hybenová
riaditeľka MŠ

tel. : 0903 626 104

Silvia Budzová
školská jedáleň MŠ

tel. : 0911951574

Dôležité telefónne čísla

SOS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Záchranná služba 158
Poruchová služba 0800 123 332
Východoslovenská Energetika 0800 123 333
vodárne, dispečing Poprad 772 95 48
Lekárska služba prvej pomoci 712 51 11
Poruchová služba - plyn 0850 11 17 27
Linka dôvery 0800 11 21 12

Partneri obce