Klub dôchodcov vznikol v apríli 2016, predsedom klubu je Viktor Hiľovský. K 25.4. 2016 má 27 členov.

Plán práce Klubu dôchodcov na rok 2016:

2.-8. máj 2016 Dobrovoľná, anonymná finančná zbierka obyvateľov obce Hozelec pre rodinu Jána a Silvie Krajňákových na čiastočné pokrytie nákladov pre ich syna Tobiaska.
27.-28. máj 2016 Dobrovoľná zbierka letného šatstva pre „Inštitúk Krista Veľkňaza“ v Žakovciach.
25. jún 2016 Pomoc pri organizovaní „Dňa obce Hozelec“. Príprava súťaží pre seniorov, pomoc pri upratovaní priestorov po ukončení akcie.
27.-30. jún 2016 Príprava darčekov pre deti Materskej školy v Hozelci k ukončeniu školského roka.
27. august j2016 Príprava darčekov pre deti Materskej školy v Hozelci k ukončeniu školského roka.
27. jugust j2016 Uskutočnenie 1. ročníka turistického pochodu („Pochod za Mareka“) obyvateľov obce Hozelec na Kláštorisko – Sloveský raj, pri príležitosti tragickej udalosti úmrtia nášho spoluobčana Mareka Rigdu. Položenie kytice kvetov k pamätníku.
September 2016 Výlet do Košíc pre členov klubu dôchodcov.
Október 2016 Zimný zber šatstva pre „Inštitút Krista Veľkňaza“ v Žakovciach.
November 2016 „Posedenie pri čaji“ - príprava adventného venca, ktorý bude umiestnený pod vianočným stromčekom obce.
December 2016 „Mikulášske posedenie“ pre členov klubu dôchodcov.

Partneri obce