Jana z Arku pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky. (160 minút)

Pod stromom víl zjavil sa anjel a potvrdil dávne proroctvo: "Z náruče stromov zahalené závojom hmly vyjde vojsko, na čele ktorého bude stáť panna. Tá panna bude odomykať brány miest, od ktorých Francúzsko stratilo kľúče, až kým neodomkne bránu Remeša a nevloží korunu do rúk kráľa.

MS-SČK v Hozelci organizuje návštevu divadla Jonáša Záborského v Prešove, muzikálu Jana z Arku, dňa 17.04.2016.

Začiatok predstavenia je o 16:00, odchod autobusu z parkoviska pri Pohostinstve u Marienky o 14:30.

Vstupné na muzikál je 10 €/osoba (potrebné zaplatiť pri prihlásení).

Doprava zdarma.

Prihlásiť sa môžete do 15.03.2016 u p. Heleny Manikovej, ulica Hlavná 94 alebo u p. Andrei Rákociovej, ulica Športová 130.

Partneri obce