Hozelec leží na styku Popradskej kotliny a Vikartovskej hrasti v doline Gánovského potoka, prietoku Hornádu. Nachádza sa vo výške 695 m.n.m. v južnej časti Podtatranskej kotliny, na východnom Slovensku v okrese Poprad.

Obec Hozelec sa rozprestiera vedľa štátnej cesty medzinárodného významu Košice - Žilina. Obcou preteká Hozelský potok vrátane melioračného kanála. Cez katastrálne územie Hozelca preteká Gánovský potok. Celková výmera katastra obce predstavuje 402 ha. Nachádza sa tu Materská škôlka - prevádzka v tejto budove začala v r. 1976. Má záhradu s hojdačkami a pieskovisko, nachádza sa na Športovej ulici. Vedľa je futbalové a volejbalové ihrisko.

Viacúčelový objekt - občanmi nazývaný Kultúrny dom, či Obecný úrad. V tomto objekte, je ešte poštový úrad, knižnica a množstvo iných inštitúcií.

Symboly obce

Erb

Erb obce Hozelec

Vlajka

Vlajka obce Hozelec

Partneri obce