Úrad verejného zdravotníctva SR – Verejná vyhláška

  • Verzia
  • Stiahnuť 11
  • Veľkosť súboru 572.43 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 11. marca 2020
  • Posledná aktualizácia 19. marca 2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Stiahnuť
Prejsť na začiatok