Úrad verejného zdravotníctva SR – Verejná vyhláška

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška
  • Verzia
  • Stiahnuť 4
  • Veľkosť súboru 1.49 MB
  • Dátum vytvorenia 11. marca 2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prejsť na začiatok