Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  • Verzia
  • Stiahnuť 0
  • Veľkosť súboru 163.57 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 13. júna 2022
  • Posledná aktualizácia 13. júna 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku

v územnom obvode okresu Poprad 

od 10. júna 2022 od 12:00 hod.


Stiahnuť
Prejsť na začiatok