Pozvánka na OZ

zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa júna 2021 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Hozelci.

Prejsť na začiatok