V nedeľu 11. marca zavítal do našej obce divadelný súbor OZVENA Poprad-Stráže, ktorý v priestoroch kultúrneho domu odohral divadelnú hru – veselohru Jána Chalupku „Starý zaľúbenec“ (v réžii Rudolfa Kubusa). Akciu zorganizovala obec Hozelec pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Publikum sa dobre zabavilo a na záver každá žena dostala kvet a drobnú pozornosť.
Publikum netrpezlivo čaká na predstavenie.
Publikum netrpezlivo čaká na predstavenie.
Príhovor starostu obce J. Pavligovského.
Divadelný súbor OZVENA Poprad-Stráže.
Predstavenie z pera S. Chalupku Starý zaľúbenec.
Divadelný súbor OZVENA Poprad-Stráže.
Divadelný súbor OZVENA Poprad-Stráže.
Divadelný súbor OZVENA Poprad-Stráže.
Predstavenie z pera S. Chalupku Starý zaľúbenec.
Predstavenie z pera S. Chalupku Starý zaľúbenec.
Záverečná klaňačka. Divadelníci zožali úspech.
Na záver všetky ženy dostali kvet a drobnú pozornosť.

Partneri obce