Peter Bašista
Predseda
Martin Filičko
Veliteľ
Andrej Lőrincz
Pokladník

Členovia výboru:

Jaroslav Kovár

Marián Kovalčík ml.

Jozef Korenko

Milan Janaček

Partneri obce