Dobrovoľníci pomáhajú pri čistení okolia Hozeleckých travertínov a slatín
Dobrovoľníci pomáhajú pri čistení okolia Hozeleckých travertínov a slatín
Zozbieraný a vytriedený odpad.
Do akcie sa zapojil aj miestny zbor dobrovoľných hasičov.
Spoločná fotografia po akcii.

Partneri obce