Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Hozelci je základnou organizáciou.

Národnej spoločnosti Slovenský Červený kríž a je zaregistrovaný na ÚzS SČK Poprad.

Má dlhoročnú tradíciu a je jednou z najstarších dobrovoľných organizácií. Jeho činnosť je zameraná na poskytovanie humanitárnej pomoci, výučba poskytovania prvej pomoci, pomoc v sociálnej oblasti, bezpríspevkové darcovstvo krvi, ale aj organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí v obci.

Vo svojej činnosti sa riadime zákonom o Slovenskom Červenom kríži, Stanovami NS SČK a Princípmi Hnutia Červeného kríža.

Plán práce

 • September:
  • Výborová schôdza
  • Odber krvi
 • Október:
  • Výborová schôdza
  • Akcia pre starších „Mesiac úcty k starším“
 • November:
  • Výborová schôdza
 • December:
  • Príprava Vianoc

Stanovy SČK

Stanovy na stiahnutie TU.

Partneri obce