Aktuálne dianie v našej obci

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosrpávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018

Otvoriť príspevok

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Otvoriť príspevok

Oznam - zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)

Otvoriť príspevok

Mesic úcty k starším

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším usporiadala obec Hozelec v spolupráci s MS SČK Hozelec stretnutie dôchodcov. Stretnutie zahájil príhovorom starosta obce,...

Otvoriť príspevok

Výlet Klubu dôchodcov obce Hozelec na Staroľubovnianskom hrade a Pieninách.

V septembri bol zorganizovaný výlet na hrad v Starej Ľubovni, skanzen a splav Dunajcom. Naši dôchodcovia vyrazili na výlet ráno. Najskôr absolvovali mierny výstup...

Otvoriť príspevok

Výstava Záhrada 2018.

Obec Hozelec v spolupráci s Klubom dôchodcov obce Hozelec v dňoch 5. až 7. októbra usporiadala už 2. ročník výstavy ovocia, zeleniny, kvetov. Tento ročník priniesol veľa...

Otvoriť príspevok

Návrh: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Otvoriť príspevok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Otvoriť príspevok

Výlet MS -SČK do Viedne

MS-SČK zorganizoval v dňoch 29.-30.09.2018 pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov poznávací zájazd do Viedne.  Účastníci zájazdu strávili dva krásne dni...

Otvoriť príspevok

Stránky

Partneri obce

Poloha obce

Slovenská republika, okres Poprad