Aktuálne dianie v našej obci

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Otvoriť príspevok

Výlet MS -SČK do Viedne

MS-SČK zorganizoval v dňoch 29.-30.09.2018 pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov poznávací zájazd do Viedne.  Účastníci zájazdu strávili dva krásne dni...

Otvoriť príspevok

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Hozelec 2. kolo

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška: povoľuje úživanie vodnej stavby

Otvoriť príspevok

Oznam - prevádzka materskej školy

Školský rok 2018/19 začína 3. septembra 2018 t.j. v pondelok. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.45 do 16.00 hod. Potreby dieťaťa na daný školský...

Otvoriť príspevok

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu

Otvoriť príspevok

Detská lekárka vo Švábovciach oznamuje

Detská lekárka vo Švábovciach oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať od 6.8. – do 24.8.2018 zastupovať bude doktor Hajduk v Poprade do 11.00 hodiny...

Otvoriť príspevok

Výkup papiera

Otvoriť príspevok

Stránky

Partneri obce

Poloha obce

Slovenská republika, okres Poprad