Aktuálne dianie v našej obci

Stavanie mája

Otvoriť príspevok

Navýšenie protipovodňovej hrádze

Otvoriť príspevok

Vyhlásenie 2. a 3. stupňa povodňovej aktivity

Otvoriť príspevok

Odvodňovanie futbalového ihriska 1. etapa

Otvoriť príspevok

Čistenie významnej lokality Hozelecké travertíny, slatiny, Hozelecký gejzír za pomoci DHZ Hozelec

Otvoriť príspevok

Stránky

Partneri obce

Poloha obce

Slovenská republika, okres Poprad