28. september patril v Hozelci hasičom. Pozvanie na otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice prijali nie len posádky DHZ susedných partnerských obcí, ale aj významní hostia v podobe vládnych predstaviteľov a zástupcov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Program bol zahájený slávnostnou svätou omšou, po ktorej sa sprievod presunul k hasičskej zbrojnici. Prestrihnutie pásky, posvätenie zbrojnice a hasičskej techniky, či sochy sv. Floriána, boli neodmysliteľnou súčasťou sobotňajšieho popoludnia. Ku každej slávnosti patrí aj poďakovanie. Pri príležitosti 95. výročia založenia DHZ v Hozelci sa poďakovanie nieslo v duchu odovzdávania ocenení za rozvoj hasičstva v obci. Program patril nie len oceneným, ale všetkým občanom. Deti si mohli z blízka prezrieť hasičské auto a každý, kto prišiel, si mohol pochutiť na fazuľovici.

No sobota nebola úplne len o hasičoch. V priestoroch sály kultúrneho domu prebiehala výstava „Úroda z našich záhrad 2019“. Klub dôchodcov opäť nesklamal a pripravili naozaj krásne prostredie pre prezentáciu úrody. Výstavu navštívili nie len pozvaní hostia, ale každý, kto si našiel čas na trochu jesennej atmosféry. Veríme, že sa na takúto akciu pod ich záštitou budeme môcť tešiť aj budúci rok.

Partneri obce