Oznam: voľné pracovné miesto

Obec Hozelec ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu „učiteľka v materskej škole“. Pracovný pomer na dobu určitú, s nástupom 1. 9. 2022.  Potrebné je poslať  žiadosť, životopis s kontaktnými údajmi a motivačný list na adresu Obec Hozelec, Hlavná 58/27,059 11 Hozelec.
Ďalšie požiadavky
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
V prípade záujmu budeme záujemcov kontaktovať a pozveme ich na termín  pohovoru,
dňa 16. 8. 2022
Kontaktný e-mail: hozelec.obec@gmail.com
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.
Prejsť na začiatok