Zápis detí do MŠ Hozelec pre šk. rok 2022/2023

Milí rodičia, zápis nových detičiek do našej materskej školy sa uskutoční v termíne od 3. 5. 2022 – 5. 5. 2022.

V čase od 8. 00 hod do 15.00 hod. môžete prísť s Vašim dieťatkom a pozrieť si aj priestory materskej školy.

Žiadosť o prijatie je dostupná www.obechozelec/materská škola/na stiahnutie.

Prosíme dodržať všetky náležitosti k prihláške, hlavne podpisy oboch zákonných zástupcov, potvrdenie o očkovaní.

Tešíme sa nové detičky- BUBLINKY AJ HVIEZDIČKY 🙂

Kolektív MŠ Hozelec

Prejsť na začiatok